Geen halve maatregelen

2 min lezen - gepubliceerd op juli 30, 2021

Zowel Paul Masselink als Hank Herfkens zetten zich in voor het verbeteren van de huidige woningvoorraad. En al lopen hun wegen niet parallel een ding hebben ze gemeen: “We willen aangeven hoe het beter kan.”

Wie Paul Masselink vraagt naar zijn mening over de verduurzaming van woningen, krijgt zijn ongezouten mening. “Bij renovatieopgaven moeten we af van die nadruk op de installatietechniek. Als er een warmtenet voor de deur langsloopt is het natuurlijk logisch om voorlopig een aansluiting te maken, maar een warmtepomp voegt op dit moment niets toe. De woningvoorraad CO2-neutraal maken kan namelijk niet met een warmtepomp. Waar nu vooral naar gekeken moet worden is het beperken van de warmtevraag. Trek huizen een dikke jas aan, voor de resterende minimale warmtevraag is er keuze uit meerdere eenvoudige en betaalbare oplossingen. Dat is de gestructureerde manier van werken én langetermijndenken.”

Keuzes maken

Masselink is van mening dat woningbouwcorporaties beslissingen moeten nemen. “Renovatie is goed vastgoedbeheer. Dus investeer in panden die het waard zijn, niet alleen technisch, maar kijk ook naar waar woningen zich bevinden. Investeer liever extra in groeikernen waar een grote vraag naar goede huurwoningen is. Én neem geen halve maatregelen”, waarschuwt hij. “Voor de helft van het geld, krijg je ook de helft van de kwaliteit. Dan moet je straks weer aan de bak.” Daarnaast pleit hij ervoor om lef te tonen. “Maak keuzes en wacht niet op anderen. En tegen de overheid wil ik zeggen: hef de 70%-regel op! Isoleren is onderhoud, het is het beste voor het vastgoed en iedereen wil een comfortabel huis. Zo’n kwaliteitsverbetering is van algemeen belang, dat mogen individuele bewoners niet in de weg staan.” 

Werk samen

“Én werk samen binnen de corporatie”, voegt Hank Herfkens, van Wereldstad- vastgoedzorg, toe. Hij ontwikkelde de RGS asseTTool, een hulpmiddel waardoor corporaties beter inzicht krijgen in de waarde van hun vastgoed én waarmee de besluitvorming wordt ondersteund. “RGS staat voor Resultaatgericht Samenwerken en wordt steeds belangrijker nu woningbouwverenigingen hun voorraad verduurzamen. Die opgave is namelijk niet alleen technisch, het gaat ook om het woongenot.” Herfkens wil vooral bereiken dat corporaties betere vragen stellen. “Onze ervaring is dat diverse afdelingen vaak solitair opereren vanuit hun eigen expertise. Een andere valkuil is dat zij de oplossing al in zicht hebben voordat de vraag is geformuleerd terwijl juist het verwoorden tot een brede vraag zo belangrijk is voor het resultaat.” Opvallend is dat Herfkens geen ‘open vraag’ zegt. “Dat is bewust. Als er ten aanzien van verduurzaming open vragen gesteld worden, dan kunnen aangedragen oplossingen onhaalbaar zijn. Met de RGS methodiek ondersteunen we corporaties om een functioneel Programma van Eisen te formuleren en vervolgens daar de juiste vragen uit te destilleren binnen het kader van wensen en mogelijkheden.”

Breng informatie samen

Om die wensen te realiseren is samenwerken essentieel. Herfkens: “En dan doel ik op samenwerken in de breedste zin; tussen verschillende afdelingen, met bewoners en met marktpartijen. Door zowel aan de voorkant als tijdens een renovatieopgaven bewoners te betrekken ontstaat commitment en door de markt te betrekken haal je additionele kennis in huis.” De gegevens worden door Wereldstad VGZ verzameld en gevalideerd op basis van 47 parameters. “Hiermee vullen we onze rekentool en dat resulteert in een overzicht per complex.” Wat corporaties echter vaak merken is dat het verkrijgen van informatie ook binnen de eigen organisatie geen sinecure is. “Er is veel data aanwezig, maar meestal is die kennis versnipperd over afdelingen. Die informatie verzamelen en samenbrengen is niet eenvoudig.” Maar, eenmaal verzameld, blijkt het een bron van grote waarde. “Zelfs als ‘an inconvenient truth’ de uitkomst is. Het is een ijkpunt waardoor corporaties evenwichtige besluiten kunnen nemen.”

Stel ons je vraag

Vertel over jouw uitdaging. Wij helpen je verder.

Op welke manier kunnen we jou helpen? Stel ons je vraag en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.