Circulariteit

Natuurinclusief bouwen

De circulaire economie heeft als uiteindelijk doel om gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te realiseren. Voor nu en met het oog op de toekomst. Natuurinclusief bouwen is daarbij een must!

Gierzwaluw

Synergie tussen gebouwde omgeving en de natuur

Natuurinclusief bouwen betekent een stad, dorp, wijk of gebouw ontwerpen en bouwen met een optimale samenwerking tussen gebouwen en de natuur. In plaats van natuur in te moeten ruilen voor gebouwde omgeving, ontstaat er een nieuwe mengvorm waarbij de gebouwde omgeving juist bijdraagt aan de biodiversiteit en natuurwaarde. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt in zijn biodiversiteitsdoelen onderscheid in 3 schaalniveaus die onderling weer samenhangen: regionaal- en stedelijk schaalniveau, wijk- en buurtniveau en gebouw- en straatniveau.

Natuurinclusief bouwen is een must, geen trend

De voordelen van natuurinclusief bouwen zitten met name in een gezondere leefomgeving voor bewoners: met betere luchtkwaliteit en de positieve werking van groen op de mens. Het zichtbare groen vermindert stress en heeft ook nog eens een gunstig effect op akoestiek. Maar denk ook aan betere klimaatbuffers zoals regenwaterretentie en ook een natuurlijke bescherming voor hitte. Natuurinclusief bouwen zorgt bovendien voor meer biodiversiteit, door ruimte te bieden aan planten, bloemen, insecten, vogels en vleermuizen.

Sto bouwt al jaren bewust aan een duurzame wereld met haar gevelisolatiesystemen. Op het schaalniveau van gebouw- en straatniveau heeft Sto ter ondersteuning van biodiversiteit nestkasten ontwikkeld voor verwerking in en op de gevels met gevelisolatiesystemen. Zo kunnen we samen bij iedere renovatie of nieuwbouw van gebouwen ook blijvend ruimte geven aan gierzwaluwen, huismussen of vleermuizen.

Meer weten over de voordelen van natuurinclusief bouwen voor dieren? 

Factsheet gierzwaluwen

Factsheet huismussen

Factsheet vleermuizen

Gierzwaluw

Wil jij meer weten over natuurinclusief bouwen?

We helpen je graag met de mogelijkheden.