Integreer de natuur bij de bouw en renovatie van woningen en bedrijfspanden

Natuurinclusief bouwen

Een gebouw staat niet op zichzelf en is onderdeel van haar omgeving. Om gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te realiseren en stad en natuur dichterbij elkaar te brengen, is het bewust ruimte creëren voor biodiversiteit een must. Natuurinclusief bouwen biedt hiervoor een oplossing. 

Gierzwaluw

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen betekent een stad, dorp, wijk of gebouw ontwerpen en bouwen met een optimale samenwerking tussen de objecten en de natuur. In plaats van natuur in te moeten ruilen voor gebouwde omgeving, ontstaat er een nieuwe mengvorm waarbij de gebouwde omgeving juist bijdraagt aan de biodiversiteit en natuurwaarde. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt in zijn biodiversiteitsdoelen onderscheid in dire schaalniveaus die onderling weer samenhangen: regionaal- en stedelijk schaalniveau, wijk- en buurtniveau en gebouw- en straatniveau.

Natuurinclusief bouwen is een must, geen trend

De voordelen van natuurinclusief bouwen zitten met name in een gezondere leefomgeving voor bewoners: met betere luchtkwaliteit en de positieve werking van groen op de mens. Het zichtbare groen vermindert stress en heeft ook nog eens een gunstig effect op akoestiek. Maar denk ook aan betere klimaatbuffers zoals regenwaterretentie en ook een natuurlijke bescherming voor hitte. Natuurinclusief bouwen zorgt bovendien voor meer biodiversiteit, door ruimte te bieden aan planten, bloemen, insecten, vogels en vleermuizen.

Sto bouwt al jaren bewust aan een duurzame wereld met haar circulaire gevelisolatiesystemen. Op het schaalniveau van gebouw- en straatniveau heeft Sto ter ondersteuning van biodiversiteit nestkasten ontwikkeld voor verwerking in en op de gevels met gevelisolatiesystemen. Zo kunnen we samen bij iedere renovatie of nieuwbouw van gebouwen ook blijvend ruimte geven aan gierzwaluwen, huismussen of vleermuizen.

Meer weten over de voordelen van natuurinclusief bouwen voor dieren? 

Voor uitgebreid advies en oplossingen over natuurinclusief bouwen kan je terecht bij Unitura.

Gierzwaluw

Wil jij meer weten over natuurinclusief bouwen?

We helpen je graag met de mogelijkheden.