PROJECTEN

Complex 132 en 133, Middelburg

Prachtige naoorlogse ensembles van eenvoudige systeemwoningen –type Welschen- zijn gesitueerd rond het Prinses Marijkeplein te Middelburg. Verdeeld over 16 blokken bestaan de woningen uit 42 eengezinswoningen en 84 duplexwoningen, die als stroken verkaveld zijn en grotendeels in dezelfde richting staan. De kracht van de wijk zit opgesloten in de eenvormige en eenduidige bouwblokken die vrij in de groene, collectieve ruimte staan.

PrinsesMarijkeplein03

Project: Complex 132 en 133, Middelburg

Plan een afspraak

Details

Opleverdatum

2011

Opgave

Renovatie

Aantal woningen

122

Uiterlijk

Keramische steenstrips

De opzet van de wijk wordt versterkt door de toepassing van uitgesproken en karakteristieke kopgevels met siermetselwerk. Door met bescheiden middelen accenten aan te brengen aan de woningen, zoals door de luifel en de positie van de kozijnen in het gevelvlak, is een eenvoudige en functionele uitstraling gerealiseerd. Tijdens een eerdere renovatie in 1976 zijn de entrees en meterkast (bij de duplexwoningen) buiten de gevel geplaatst in de vorm van een doosje, wat de totale eenheid enigszins verstoord heeft.

PrinsesMarijkeplein
Complex 132 en 133, Middelburg

Complex 132 en 133 in Middelburg zijn gerenoveerd met een slim gevelsysteem van Sto op zowel prefab gevelelementen als op traditionele gevelisolatie.

De renovatie

Een van de doelen van de renovatie was de woningen energetisch te verbeteren. Om een labelsprong te realiseren van gemiddeld D/E naar energielabel B, zijn de woningen geïsoleerd met gevelisolatiesysteem StoTherm Classic, dat afgewerkt werd met sierpleister Stolit K1.5. Op de kopgevels is gekozen voor een metselwerkafwerking. Door de eenvormigheid en gelijkheid in de bebouwing zoveel mogelijk te behouden en/of te versterken, is de kracht van de wijk gehandhaafd. Tijdens de transformatie is aandacht besteedt aan het behoud van de oorspronkelijke architectuurtaal. De kopgevels vormden in de oude situatie een belangrijk accent en zullen deze rol ook in de nieuwe situatie blijven vervullen. De betonnen kaders rondom de kozijnen aan de voorgevel en de betonnen luifel ter plaatse van de voordeur verwijzen gedeeltelijk naar de oorspronkelijk buiten het gevelvlak gelegen kozijnen.

Architectenbureau BouwhulpGroep is met respect omgegaan met het verleden door de beeldtaal te versterken, daar waar daar behoefte aan was. Vooral de voorgevels van zowel de eengezinswoningen als die van de duplexwoningen hebben in dit verhaal nieuwe accenten gekregen. De wijk heeft weer toekomstwaarde gekregen: niet alleen zijn de woningen voorbereid op de toekomst door de energetische upgrade, maar ook kunnen de bewoners genieten van een flinke kwaliteitssprong.

De oplossingen voor Complex 132 en 133

Complex 132 en 133 in Middelburg zijn gerenoveerd met een slim gevelsysteem van Sto op zowel prefab gevelelementen als op traditionele gevelisolatie.

Neem contact met ons op!

Hi! Wil je meer weten over dit project?

We zijn trots op onze projecten. En we vertellen je er graag alles over!